CSENDBEN NŐ

LADIES SPA
nyereményjáték

2022.05.01. 10:00 – 2022.08.11. 10:00

A Csendben Nő által szervezett “LADIES SPA” nyereményjáték részvételi és játékszabályzata (Továbbiakban Játékszabályzat) :

 

 1. A Szervező és a Lebonyolító:

Szervező: Csendben Nő – Organic by mySpirit Kft. (a továbbiakban Szervező), amelynek székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 2., cégjegyzékszáma: 01 09 994194

Lebonyolító: Csendben Nő – Organic by mySpirit Kft. (a továbbiakban Lebonyolító), amelynek székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 2., cégjegyzékszáma: 01 09 994194

 

 1. A játék Jelen szabályzat a Csendben Nő (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott “LADIES SPA” nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 

III. A játék menete és a játékban való részvétel feltételei:

 • A Játékban való részvétel feltétele, hogy a felhasználó (továbbiakban: Játékos) a csendbenno.net oldalon keresztül 2022. május 1. és augusztus 11. között megvásárolja a Csendben Nő Fesztivál Bérletet, teljes (29000 forint) vagy kuponkóddal az engedményes áron.
 • A Játékban a vásárláskor megadott e-mail címek automatikusan részt vesznek.
 • A sorsolás során csak a bérletet megvásároltak közül kerülhet ki nyertes.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt.
 • Egy játékos csak egy alkalommal vehet részt a játékban és egy nyereményre jogosult.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 • A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.
 • Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése) valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért.
 • Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.
 • Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el.
 • A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a saját Instagram oldalán, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.
 • A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.
 • A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a kommentelés során megadott adatok hiányosságáért / hibájáért ill. valódiságáért Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező és Lebonyolító nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező és Lebonyolító nem felelősek azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

 

 1. A játék időtartama:

Játékban 2021.05.01. 10:00 – 2022.08.11. 10:00 között vehetnek részt a játékosok, ez a Játék időtartama.

 

 1. Nyertesek száma: 1

 

 1. Nyeremény: Egy 2 főre, 2 éjszakára feljogosító ajándékutalvány, amely a sárvári Spirit Hotel Thermal Spa*****-ban 2023. 06. 30-ig beváltható. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.  

VII. Sorsolás: A nyertest a játékban résztvevők közül véletlenszerűen választjuk ki a Fesztivál záró ceremóniáján. 

VIII. Eredményhirdetés: 2022. augusztus 12. 22:00 Budakeszi, Csendben Nő Fesztivál

 

 1. Nyertesek értesítése: A nyertes értesítése – Szervező által – a Fesztivál helyszínén személyesen, majd e-mailben történik. Amennyiben Nyertes nem tartózkodik a helyszínen, vagy nem válaszol 3 napon belül, úgy új nyertest sorsolunk. Az 1 db nyertese a Játék időtartama alatt szabályszerűen résztvevő Játékosok közül nyilvános sorsoláson kerül kiválasztásra.. A tartalék nyertes a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az eredeti nyertes helyébe, ha az eredeti nyertes nem érhető el vagy nem kézbesíthető számára a nyeremény. A sorsolás alkalmával 1 tartalék nyertest sorsolunk ki.

 

 1. Adatkezelés és adatvédelem A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A játékos hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím) a Szervező és a Lebonyolító részére biztosítja. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező és a Lebonyolító meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel. A Játékosok személyes adatait a Szervező és a Lebonyolító kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Egyéb rendelkezések “LADIES SPA” elnevezésű nyereményjáték, melynek részletes szabályait a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat tartalmazza, független a Facebooktól/Instagramtól, a Facebook/Instagram a promóciót semmilyen formában nem támogatja.

 

2022.05.01.